11 stycznia 2019

Postawa odbiorców w sytuacji wzrostu cen energii

W 2018 roku następował sukcesywny wzrost cen energii. Zarówno firmy jak i jednostki budżetowe, odnawiając okresowe umowy na dostawę energii elektrycznej czuły się zaskoczone skalą tego wzrostu. Otrzymywały propozycje cen wyższych o 40 – 50% a nie o parę procent, jak dotychczas. Niektórzy podpisywali umowy na tych warunkach, inni czekali i organizując po pewnym czasie nowe konkursy dowiadywali się, że kolejna propozycja to już 50-80%. Sytuacja ta doprowadziła pod koniec roku do działań rządu, zmierzających do złagodzenia skali podwyżek.

Instytucjonalni odbiorcy energii elektrycznej skupiają się zapewne obecnie na analizie proponowanych regulacji i faktycznej skali podwyżek w roku 2019. Wydaje się jednak, że równie istotne jest szybkie, równoległe przystąpienie do planowania i wdrażania działań zabezpieczających przed znaczącym wzrostem cen w roku 2020 i następnych. Ewentualny powrót do niższych cen w tym roku należy traktować jedynie jako odsunięcie w czasie nieuchronnej korekty w górę. Nie znikną przesłanki, które są przyczyną tej sytuacji. Warto dodać, że dotychczasowe doświadczenia wskazują również, że zmiana cen jednego z nośników energii, w krótkim czasie pociąga za sobą odpowiednie korekty innych.

W tej sytuacji warto wrócić do audytów energetycznych tam, gdzie były one robione i przeanalizować możliwość szybkiej realizacji zaleceń trwale obniżających zużycie energii i/lub dających możliwość korzystania z rozwiązań optymalizujących koszty jej dostawy – np. zagwarantowanie dostawcy możliwości okresowego zejścia z pobieraną mocą za odpowiednim wynagrodzeniem.

Jeśli chodzi o rozwiązanie obejmujące modernizację infrastruktury zakładowej czy budynkowej i zarządzanie energią, Istotne są trzy elementy: realny czas wdrożenia zmian, sposób finansowania modernizacji oraz gwarancja uzyskania planowanego efektu. Zwłaszcza ostatnie dwa zagadnienia wskazują, że warto rozważyć realizację takich zadań przez wiarygodne, profesjonalne firmy z obszaru rozwiązań ESCO.