28 maja 2019

Energy Performance of Buildings Directive – dyrektywa dot. parametrów eksploatacyjnych budynków w odniesieniu do energii

Dyrektywa unijna o tej nazwie została przyjęta w czerwcu 2018 roku. Państwa członkowskie zostały zobligowane do implementacji w regulacjach krajowych w okresie 20 miesięcy. Dyrektywa EPBD ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia procesu poprawy zarówno efektywności energetycznej jak i komfortu cieplnego niemieszkalnych budynków istniejących (w tym należących do samorządów jak i administracji rządowej), o mocy zainstalowanej systemów centralnego ogrzewania i/lub wentylacji powyżej 290 kW. Dotyczy ona w przybliżeniu wszystkich budynków o powierzchni większej niż 3000 m² przed termomodernizacją budowlaną i 5000 m² po.

29 kwietnia 2019

Budynki publiczne – aktualny stan zasobów a potencjał zwiększenia efektywności energetycznej

Jeszcze dziesięć lat temu, w zasobach samorządowych dominowały obiekty wymagające podstawowej termomodernizacji, czyli zmniejszenia strat cieplnych budynku. Od tamtej pory obraz zdecydowanie się zmienił. Staraniem miast i gmin, również dzięki dotacjom z programów Unii Europejskiej, dokonano termomodernizacji istotnej części zasobów. Aktualnie mamy więc jeszcze sporą grupę budynków do termomodernizacji budowlanej charakteryzujących się nieakceptowalnie dużymi współczynnikami przenikania, budynki po termomodernizacji o racjonalnych parametrach cieplnych i budynki nowe, oddane do użytku w ostatnich latach, o bardzo niskich stratach cieplnych.

11 stycznia 2019

Postawa odbiorców w sytuacji wzrostu cen energii

W 2018 roku następował sukcesywny wzrost cen energii. Zarówno firmy jak i jednostki budżetowe, odnawiając okresowe umowy na dostawę energii elektrycznej czuły się zaskoczone skalą tego wzrostu. Otrzymywały propozycje cen wyższych o 40 – 50% a nie o parę procent, jak dotychczas. Niektórzy podpisywali umowy na tych warunkach, inni czekali i organizując po pewnym czasie nowe konkursy dowiadywali się, że kolejna propozycja to już 50-80%. Sytuacja ta doprowadziła pod koniec roku do działań rządu, zmierzających do złagodzenia skali podwyżek.

4 czerwca 2018

Krajowy Konkurs Energetyczny im. prof. Jacka Malko pod hasłem: „Wszystko zależy od energii!”

Właśnie upłynął termin składania prac do X Edycji Krajowego Konkursu Energetycznego im. Prof. Jacka Malko. Teraz pora na ocenę – komisja konkursowa pracuje – a potem na wielki finał i wręczenie nagród.

Wszystko zależy od energii? Jeśli nie wszystko, to z pewnością bardzo wiele. Wzrost świadomości energetycznej społeczeństwa stał się wyzwaniem naszych czasów. Nikt nie zbuduje za nas Polski bezpiecznej energetycznie. Minął też już okres, gdy monopol na produkcję i dostawę energii miało państwo. Odbiór energii – z natury rozproszony – jest obecnie coraz bardziej skojarzony z jej rozproszoną produkcją. I mówimy tu nie tylko o różnych źródłach energii, ale i wielu jej rodzajach. Plus akumulacja, efektywne wykorzystanie, zdalne zarządzanie, rozwiązania klasy micro-grid… Tylko obywatele świadomi energetycznie mają szansę odnaleźć się w takiej rzeczywistości oraz podejmować optymalne decyzje codzienne jak i dalekosiężne. Jedynie edukacja energetyczna młodzieży da podstawę do ciągłego rozwijania w dorosłym życiu umiejętności właściwej oceny zagadnień związanych z energią i jej racjonalnym użyciem. Krajowy Konkurs Energetyczny inspiruje uczestników do twórczego myślenia energetycznego, pokazuje również przykłady realnych, pożądanych społecznie działań osób i firm wspierających to przedsięwzięcie.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/krajowykonkursenergetyczny

24 marca 2018

Oszacowanie kosztu modernizacji energetycznej budynków w procedurze PPP

Projekty modernizacji energetycznej budynków w formule PPP wymagają właściwego przygotowania jeszcze przed zaproszeniem partnerów prywatnych do udziału w postępowaniu. W szczególności, istotną sprawą jest wiarygodne oszacowanie całkowitego kosztu projektu. Z doświadczeń wynika, że jakkolwiek nie jest to łatwe, ma jednak kluczowe znaczenie dla powodzenia zasadniczego etapu modernizacji – wyboru partnera prywatnego i podpisania wieloletniej umowy. Wydaje się, że właściwe jest tu podejście „iteracyjne” czyli proces, który w momencie zakończenia etapu negocjacji pozwoli stronie publicznej określić szacunkową cenę na tyle dokładnie, że różnica nie będzie przekraczała +/- 10% w stosunku do najlepszej oferty. Taki proces powinien zawierać trzy etapy.