7 czerwca 2022

Polski Kongres Prawa PPP

6 czerwca 2022 roku, odbył się Polski Kongres Prawa PPP, w czasie którego wygłosiłem referat pt. „Zmienione podejście do projektów efektywności energetycznej w formule PPP, w aktualnych realiach biznesowych – rozważania oparte o doświadczenia praktyczne”.

Kluczową kwestią, przewijającą się w trakcie wystąpienia była próba odpowiedzi na pytanie, jak rozwinąć rynek projektów efektywności energetycznej obiektów i zainteresować nim partnerów prywatnych? Poniżej pięć kluczowych obszarów do ulepszenia – w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, w dostosowaniu do dzisiejszych realiów rynkowych:

7 stycznia 2022

Zalety i wady projektów ESCO z punktu widzenia wykonawcy

W poprzednim wpisie przedstawiłem powody dużego zainteresowania projektami w modelu ESCO w roku 2022 i następnych. Pora na krótką analizę „za i przeciw” z punktu widzenia wykonawcy, czyli firmy zawierającej wieloletnią umowę i gwarantującą finansowo efekt energetyczny po zmodernizowaniu obiektu.

Zalety dla wykonawcy oraz jego oczekiwania:

  • Akceptacja przez zamawiającego dużo większej marży, niż w przypadku zwykłej modernizacji wg projektu. Oczekiwanie to wynika z faktu, że wykonawca – firma ESCO – ponosi dodatkowe, istotne ryzyka. Jest to przede wszystkim ryzyko wynikające z zagwarantowania wieloletniego efektu energetycznego. Brak efektu oznacza brak zysku lub stratę na kontrakcie.
  • Mniejsza konkurencja w przetargu z powodów opisanych poniżej.

1 października 2021

Przyczyny spodziewanego dużego zainteresowania projektami „o poprawę efektywności energetycznej” (EPC/ESCO) w kontekście aktualnych realiów biznesowych i regulacyjnych

W latach 2010-2018 aktywnie uczestniczyłem w rozwijaniu projektów modernizacji energetycznych w formułach ESCO i PPP. W tym okresie udało się zawrzeć sporo umów mimo braku wsparcie regulacyjnego formuły EPC/ESCO. Kilkadziesiąt projektów, które zrealizowano w następstwie zawartych w tamtym okresie umów, stanowi bardzo dużą bazę doświadczeń. Firmy ESCO skonfrontowały swoje wyobrażenia o ryzykach takich kontraktów z rzeczywistością, samorządy przekonały się, że nie warto występować w negocjacjach z pozycji siły, a konsultanci przedefiniowali realny poziom swojego wpływu na racjonalność decyzji ich zleceniodawców. Ta wiedza pozwoli obecnie zawierać szybciej lepsze umowy. Muszę stwierdzić, że obecne uwarunkowania regulacyjne, społeczne i biznesowe są wielokrotnie bardziej stymulujące. Warto tu wymienić główne, istotne elementy, skłaniające do tezy o spodziewanym wzroście liczby i ogólnej wartości modernizacji typu ESCO/PPP:

26 kwietnia 2021

Długoterminowa strategia renowacji a doradcy energetyczni

Europejska strategia „Renovation Wave” określa ambitny cel, jakim jest dynamiczna modernizacja pod kątem energetycznym zasobów budynkowych (budynki mieszkalne i niemieszkalne) krajów członkowskich. Implikuje to przygotowanie właściwych planów krajowych, wymaganych dyrektywą 2010/31/UE. W Polsce planem tym jest Uchwała Rządu pn. Długoterminowa strategia renowacji (Uchwała DSR), określająca kierunki działań do roku 2050. Koncentrując uwagę jedynie na budynkach użyteczności publicznej i niemieszkalnych (poza produkcyjnymi, gospodarczymi i magazynowymi) mówimy o ok. 3 mln. obiektów. Nawet, jeśli część z nich podlegała już usprawnieniom, to praktycznie zawsze pozostały jakieś zakresy do wykonania. Wydaje się, że efektywna modernizacja dużej liczby obiektów będzie wymagała nowego podejścia do sprawnego planowania działań i procedury zawierania umów, w szczególności w sektorze publicznym.

12 lutego 2021

Program mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu

Właśnie zakończył się kolejny program mentoringowy (edycja 2020/2021), organizowany przez Fundację Liderek Biznesu. Brałem w nim udział jako mentor i muszę stwierdzić, że dało mi to ogromną satysfakcję. Warto podkreślić doskonałą organizację przedsięwzięcia, jak również wielkość – około 150 par mentee-mentor. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Fundacji oraz dużej liczbie uczestników, możliwy był bardzo trafiony dobór par pod względem skojarzenia potrzeb i profilu osobowościowego mentee oraz umiejętności i doświadczenia mentora. Podobała mi się również struktura procesu – z jednej strony prosta i czytelna, z drugiej odpowiednio sformalizowana, by stworzyć właściwe ramy do pracy. Uzupełnieniem i wsparciem sesji indywidualnych był obszerny program wspierający, zawierający spotkania warsztatowe i tzw. superwizje. W sumie ponad 30 godzin, spędzonych twórczo, w atmosferze otwartości i współpracy. Ten program był pierwszym prowadzonym zdalnie i mimo początkowych obaw i braku doświadczeń okazało się, że wszystko udało się doskonale. Oczywiście wszyscy tęskniliśmy do spotkań na żywo! Polecam udział w kolejnej edycji – zarówno mentee, jak mentorom.