26 stycznia 2023

Firmy ESCO realizujące projekty EPC na rynku publicznym i prywatnym

Rynek publiczny obejmuje dwie grupy podmiotów: JST, czyli jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) oraz PJB, czyli państwowe jednostki budżetowe (np. ministerstwa). Rynek prywatny to pozostałe podmioty (np. przedsiębiorstwa czy spółdzielnie mieszkaniowe).

Warto zastanowić się, czy na obu tych rynkach działają te same firmy ESCO, czy z racji innej specyfiki występuje pewna specjalizacja. Okazuje się, że w rzeczywistości występują istotne różnice między firmami ESCO, aktywnymi w obszarze publicznym i prywatnym.

Firmy ESCO na rynku publicznym:

 • ESCO jest wydzieloną strukturą w korporacji,
 • projekty EPC to działalność uzupełniająca podstawową,
 • motywem zaangażowania w projekty EPC jest:
  • mniejsza konkurencja, 
  • realność większej marży w zamian za dodatkowe ryzyka, związane z wieloletnią gwarancją efektu, 
  • aktywność w zakresie zielonych projektów,
 • finansowanie fazy realizacji nie jest problemem,
 • finansowanie ze środków własnych jest problemem,
 • złożoność procedury i umowy, uwzględniająca wymagania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie są problemem, podobnie jak tryby negocjacyjne,
 • gwarancja oszczędności wyłącznie w jednostkach technicznych.

Firmy ESCO na rynku prywatnym:

 • projekty EPC to podstawowa działalność,
 • motywem zaangażowania w projekty EPC jest:
  • duża marża,
  • przychody z podziału dodatkowych oszczędności,
  • pewny płatnik,
 • finansowanie fazy realizacji jest problemem,
 • finansowanie spłaty ratalnej przez klienta jest problemem,
 • skomplikowane procedury i umowy są nieakceptowalne,
 • mało realna możliwość udziału w projektach publicznych,
 • gwarancja efektu w jednostkach technicznych, ale w niektórych możliwa też bezpośrednia – kwotowa.

Świadomość powyższych różnic jest bardzo istotna zarówno przy modelowaniu mechanizmów wsparcia finansowego dla projektów EPC, jak również przy opracowywaniu wzorów umów dla takich projektów. Należy również zauważyć, że każdą firmę, która wykonuje umowę EPC (z gwarancją efektu) możemy w tej sytuacji nazwać firmą ESCO.

ESCO (Energy Saving Company)  firma wykonująca projekty EPC na podstawie umów o poprawę efektywności energetycznej, gwarantująca uzyskanie określonego efektu energetycznego.

EPC (Energy Performance Contract)  umowa o poprawę efektywności energetycznej z gwarancją efektu.