4 czerwca 2018

Krajowy Konkurs Energetyczny im. prof. Jacka Malko pod hasłem: „Wszystko zależy od energii!”

Właśnie upłynął termin składania prac do X Edycji Krajowego Konkursu Energetycznego im. Prof. Jacka Malko. Teraz pora na ocenę – komisja konkursowa pracuje – a potem na wielki finał i wręczenie nagród.

Wszystko zależy od energii? Jeśli nie wszystko, to z pewnością bardzo wiele. Wzrost świadomości energetycznej społeczeństwa stał się wyzwaniem naszych czasów. Nikt nie zbuduje za nas Polski bezpiecznej energetycznie. Minął też już okres, gdy monopol na produkcję i dostawę energii miało państwo. Odbiór energii – z natury rozproszony – jest obecnie coraz bardziej skojarzony z jej rozproszoną produkcją. I mówimy tu nie tylko o różnych źródłach energii, ale i wielu jej rodzajach. Plus akumulacja, efektywne wykorzystanie, zdalne zarządzanie, rozwiązania klasy micro-grid… Tylko obywatele świadomi energetycznie mają szansę odnaleźć się w takiej rzeczywistości oraz podejmować optymalne decyzje codzienne jak i dalekosiężne. Jedynie edukacja energetyczna młodzieży da podstawę do ciągłego rozwijania w dorosłym życiu umiejętności właściwej oceny zagadnień związanych z energią i jej racjonalnym użyciem. Krajowy Konkurs Energetyczny inspiruje uczestników do twórczego myślenia energetycznego, pokazuje również przykłady realnych, pożądanych społecznie działań osób i firm wspierających to przedsięwzięcie.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/krajowykonkursenergetyczny