7 czerwca 2022

Polski Kongres Prawa PPP

6 czerwca 2022 roku, odbył się Polski Kongres Prawa PPP, w czasie którego wygłosiłem referat pt. „Zmienione podejście do projektów efektywności energetycznej w formule PPP, w aktualnych realiach biznesowych – rozważania oparte o doświadczenia praktyczne”.

Kluczową kwestią, przewijającą się w trakcie wystąpienia była próba odpowiedzi na pytanie, jak rozwinąć rynek projektów efektywności energetycznej obiektów i zainteresować nim partnerów prywatnych? Poniżej pięć kluczowych obszarów do ulepszenia – w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, w dostosowaniu do dzisiejszych realiów rynkowych:

 1. Nieustanna promocja rozwiązań efektywnościowych w kontekście cen energii, możliwości dotacyjnych i realiów regulacyjnych.
 2. Zainteresowanie i szersza gama rozwiązań finansowych ze strony banków i instytucji finansowych, uwzględniających specyfikę projektów efektywnościowych w formule PPP.
 3. Lepsze przygotowanie do postępowań ze strony podmiotów publicznych:
  • analiza rynku i przygotowanie koncepcji modernizacyjnej,
  • wykorzystanie programów (np. Elena) do finansowania dokumentacji do postępowania,
  • zrozumienie konieczności partnerskiej współpracy z uczestnikami postępowań PPP.
 4. Opracowanie mechanizmu waloryzacji kosztu części utrzymaniowej w trakcie kontraktu.
 5. Opracowanie mechanizmu jednorazowej waloryzacji wartości umowy, bezpośrednio po akceptacji projektów, a przed wejściem na budowę.
Warto wykorzystać wszystkie możliwości aktywizacji sektora publicznego w celu rozpoczęcia fali projektów efektywnościowych. Właśnie teraz, gdy już nikt się nie łudzi, że energia nie zdrożeje. Duże, publiczne projekty modernizacyjne w formule PPP zachęcą wykonawców i rozwiną ten rynek.