26 kwietnia 2017

Oświetlenie w projektach zwiększenia efektywności budynków

Modernizacja oświetlenia w istniejących budynkach użyteczności publicznej stała się standardem we wszystkich projektach zwiększających efektywność – również w projektach PPP, zarówno zwykłych jak i hybrydowych. Zazwyczaj polega ona na wymianie oświetlenia na oprawy ze źródłami LED, z zachowaniem normowych wartości natężenia i równomierności oświetlenia. Stwarza to czasem konieczność zmiany rozkładu lub zwiększenia liczby lamp. Gwarancja efektu jest oparta o różnicę zainstalowanej mocy bazowej i mocy zainstalowanej po modernizacji. Jest to dość ułomne rozwiązanie ponieważ z jednej strony nie daje motywacji do stosowania rozwiązań umożliwiających sterowanie czasem i natężeniem oświetlenia, z drugiej strony nie pozwala na wiarygodne określenie kosztu oświetlenia. Do oszacowania kosztu energii na oświetlenie po modernizacji zakłada się normatywne czasy świecenia, w zależności od kategorii obiektu, ale z doświadczenia wiadomo, że wartości mają mało wspólnego z rzeczywistością; w najlepszym razie można je traktować jako najdłuższy możliwy czas świecenia. Powodem powyższego stanu jest przekonanie, że jeśli jedynym miernikiem zużycia energii elektrycznej w obiekcie jest licznik główny, to ryzyko udzielenia gwarancji zmniejszenia zużycia tylko w oparciu o ten pomiar, jest zbyt duże.

Wydaje się, że w obiektach, gdzie na oświetlenie zużywa się ponad 70% energii elektrycznej, udzielenie gwarancji oszczędności tylko w oparciu o pomiar z licznika głównego energii elektrycznej staje się obecnie możliwe i oczekiwane. Powody są następujące:


  • W szkołach i urzędach mamy dość stabilny rozkład zużycia energii elektrycznej i nie ma ryzyka zainstalowania przez użytkownika dodatkowych urządzeń elektrycznych, które to zaburzą. Ewentualnie, jak w przypadku systemu wentylacji czy klimatyzacji, urządzenia te będą mogły zostać opomiarowane.
  • Zastosowanie oświetlenia LED ze sterowaniem czasem i natężeniem pozwala bardzo znacząco zmniejszyć zarówno rzeczywisty czas świecenia jak i średnio wykorzystywaną moc (w stosunku do aktualnej mocy zainstalowanej).


W ten sposób, firmy ESCO legitymujące się doświadczeniem i odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi będą mogły – zachowując pewien margines bezpieczeństwa – zastosować metodologię gwarantowania zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na oświetlenie w odniesieniu jedynie do pomiarów z licznika głównego. Efekty będą lepsze a dodatkowo oznacza to również, że właściciel obiektu, znając cenę energii elektrycznej, będzie mógł dosyć dokładnie ocenić efekt takiej modernizacji w pieniądzach.

Powyższe rozwiązanie, wymagające pewnej śmiałości ze strony partnerów publicznych i ich konsultantów technicznych oraz doświadczenia ze strony partnerów prywatnych, zdecydowanie podniesie jakość i efektywność modernizacji systemów oświetlenia w istniejących budynkach.