9 września 2015

Modernizacje energetyczne szpitali, cz. 2

Planowanie procesu modernizacji energetycznej szpitala należy zacząć od określenia technicznie pożądanego zakresu działań oraz oszacowania kosztu inwestycyjnego. Konieczna jest również realna ocena oszczędności kosztów energii i mediów, na którą gwarancji od partnera prywatnego zażąda w umowie dyrekcja szpitala. Teraz trzeba ocenić prawdopodobieństwo i wielkość dodatkowych środków, możliwych do uzyskania w trakcie realizacji projektu, z tytułu zwiększania efektywności energetycznej obiektu (najczęściej są to środki NFOŚiGW, WFOŚ lub z programów UE). Kolejnym krokiem jest ustalenie kwoty koniecznej do finansowania przez partnera prywatnego i, co za tym idzie, realnego kosztu takiego finansowania przy założonym okresie spłaty ratalnej (długość umowy PPP).

Mając tak określone ramy kosztowe projektu i przewidywany czas trwania umowy, stosunkowo łatwo przymierzyć się do możliwości pokrycia takiej rocznej raty przez szpital i jego właściciela. Należy oczywiście pamiętać o wcześniejszym pomniejszeniu całej kwoty o gwarantowane, uniknięte koszty energii. Informacyjnie, na podstawie doświadczenia można powiedzieć, że w przypadku inwestycji o wartości 30 mln zł i spłaty w okresie 15 lat, raty będą na poziomie 150 tys. zł miesięcznie.

Tego typu projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego dają możliwość łatwego skonfigurowania modernizacji energetycznej o wartości kilkudziesięciu mln złotych w przypadku szpitala wojewódzkiego i kilkunastu mln zł dla szpitali powiatowych.

W efekcie mamy więc:

  • kompleksową modernizację o dużej skali zmian, przeprowadzoną w krótkim czasie,
  • gwarantowany w całym okresie umowy efekt energetyczny wraz z usługą monitoringu i zarządzania energią,
  • możliwość spłaty zobowiązania w ratach o wielkości możliwej do pokrycia przez partnera publicznego.