1 lutego 2014

Efektywności energetyczna budynków – koncepcja elementów pasywnych
i aktywnych, cz. 2

Jak można zaklasyfikować wymianę wewnętrznych opraw oświetleniowych w kontekście podziału na elementy pasywne i aktywne? Zależy to od sytuacji: jeśli nie przewidujemy możliwości zdalnego sterowania oświetleniem (np. ze względu na istniejącą konfigurację instalacji elektrycznej) to będzie to element pasywny. Jeśli natomiast będziemy mogli zarządzać czasem pracy i natężeniem oświetlenia to oprawy stają się elementem aktywnym – bo muszą być dobrane z myślą o pracy przy zmiennych parametrach.

Elementy pasywne dają potencjał uzyskania oszczędności; w zależności od warunków, pewne oszczędności mogą być uzyskiwane z tego tytułu niejako automatycznie. Jednak dopiero właściwe połączenie elementów pasywnych i aktywnych oraz zarządzanie całością pozwala optymalnie wykorzystać możliwości przeprowadzonej modernizacji.