30 września 2016

VIII Krajowy Konkurs Energetyczny im. prof. Jacka Malko

Pomysłodawczyni i organizatorka Krajowego Konkursu Energetycznego, pani dr Halina Rechul dokłada wszelkich starań, żeby co roku stawiać coraz ambitniejsze cele uczestniczącej w konkursie młodzieży. Konkursowe tematy zmuszają do myślenia i uruchamiają wyobraźnię. I o to właśnie chodzi. Zagadnienie postrzegania energii w kontekście sposobu jej efektywnego używania i transformowania powinno być w dzisiejszych czasach istotnym czynnikiem w procesie kształtowania postaw młodzieży w duchu zrównoważonego podejścia do środowiska naturalnego i jego zasobów. Chodzi tu o coś więcej niż tylko utrwalanie właściwych nawyków w zakresie codziennego ograniczania zbędnego zużycia energii. Prawdziwym celem jest trwałe wbudowanie w mentalność młodszych pokoleń zdolności do szybkiej analizy złożonych sytuacji energetycznych i podejmowania właściwych decyzji z nimi związanych.

Krajowy Konkurs Energetyczny stanowi istotne wsparcie działań pedagogicznych, ale przede wszystkim inspiruje samych uczniów.