17 stycznia 2014

Modernizacja energetyczna budynków a termomodernizacja

W chwili obecnej należy przemodelować podejście do działań efektywnościowych biorąc pod uwagę znacznie szerszy zakres działań, uwzględniających między innymi również energię elektryczną. Przykładowo, istniejące budynki (nowsze) – również publiczne – są coraz częściej wyposażone w wentylację mechaniczną lub klimatyzację. Ważne stało się całościowe rozpatrywanie zarówno źródeł energii jak i instalacji dystrybuujących energię w obszarze budynku.

Wcześniejsze lata, które zapoczątkowały starania o poprawę efektywności energetycznej budynków – zwłaszcza wielorodzinnych – charakteryzowały się skupieniem na działaniach zmniejszających straty ciepła do otoczenia. W naszym klimacie kierunek ten jest oczywisty ze względu na dominujący udział kosztów ogrzewania nawet, jeśli potrzebne jest ono tylko przez pół roku.

Tę nową sytuację dobrze opisuje szerszy termin, zalecany przez agendy unijne (w którym zawiera się również zakres typowy dla klasycznej termomodernizacji): modernizacja energetyczna budynków.

Określenie to uwzględnia również systemy umożliwiające zdalne zarządzanie energią.